VaricoBooster

Osjetite lakoæu va¹ih nogu i borite se protiv pro¹irenih vena!

Kronièna venska insuficijencija je patolo¹ko stanje koje ukljuèuje vene najèe¹æih donjih udova, ¹to je posljedica stagnacije krvi u venama. Èesto, ona doprinosi stvaranju stalnog oticanja nogu, koje pacijenti definiraju kao te¾inu nogu, kao i formiranje pro¹irenih vena, a to zauzvrat, izmeðu ostalog, i na ulkus. Stoga, ne treba podcjenjivati bilo kakvu neugodu koja proizlazi iz problema s venom. Sreæom, postoji naèin izbjegavanja venske insuficijencije i borba kada se dogodi. VARICOBOOSTER je krema koja smanjuje vidljivost varikoznih vena i suzbija nogu edema.
Èitaj vi¹e

Kako funkcionira VARICOBOOSTER?

Formula VARICOBOOSTER koristi vrijedna svojstva prirodnih sastojaka. Troxerutin smanjuje propusnost kapilara, uklanja oticanje i upalu i kao rezultat se bori s osjeæajem te¾ine i umora u nogama. Kesten i breza ostavljaju veæu fleksibilnost zidovima krvnih ¾ila. Oni regeneriraju mikroprobleme i takoðer imaju analgetske uèinke. Gingko-biloba i kofein pobolj¹avaju mikrocirkulaciju i protok krvi. Mentol, kamilica, kopriva i mugwort imaju dezinficiranje i osvje¾avajuæe djelovanje. Oni pobolj¹avaju limfne tokove u dubljim dijelovima ko¾e. Sastav takoðer sadr¾i brojna ulja koja njeguju ko¾u. Sve komponente pokazuju anti-varikoznu aktivnost. Oni stimuliraju krvotok, zahvaljujuæi kojima eliminiraju pro¹irene vene.
Èitaj vi¹e

Prednosti kori¹tenja VARICOBOOSTER-a

Kupi VARICOBOOSTER i u¾ivajte u zdravim nogama bez varikoznih vena! Saznajte glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda i saznajte ¹to to zapravo poma¾e.

Uklanjanje varikoznih vena

Varikozne vene se najprije smanjuju, a onda postaju potpuno nevidljive! Noge æe vratiti glatku ko¾u, nepromijenjenu.

Olak¹anje umornih nogu

Noge æe postati lagane, osvje¾ene, èak i nakon dana hoda.

Preventivna akcija

Primijenite VARICOBOOSTER kad god po¾elite. Ovo je najbolja priprema koja spreèava varikozne vene, tako da ga mo¾ete koristiti profilaktièki.

Pobolj¹anje cirkulacije i iskorjenjivanje edema

VARICOBOOSTER sastojci pobolj¹avaju cirkulaciju, imaju protuupalno svojstvo, èine va¹e noge laganim poput pera.

Nema problema slomljenih krvnih ¾ila

Krvne ¾ile su ojaèane, zahvaljujuæi kojima postaju otporne na pucanje, a ko¾a vi¹e neæe biti vidljiva "pauk vene".

Koristiti

VARICOBOOSTER je prirodni lijek koji se preporuèuje u prvom simptomima venske insuficijencije, kao i u naprednijim varijantama varikoznih vena, posebno u sluèaju osjeæaja te¾ine u nogama i umora u nogama. To pokazuje velika svojstva u prevenciji venske insuficijencije. Treba ga koristiti sve ¾ene koje se kreæu na pete, osobito tijekom dana na poslu. VARICOBOOSTER je krema za svakodnevnu uporabu. Mo¾ete ga koristiti prema uputama na pakiranju ili ako je potrebno.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

Primijetit æete zamjetne promjene zahvaljujuæi VARICOBOOSTER-u nakon prve uporabe. Ugodno se olak¹anje pojavljuje i poveæava udobnost pomicanja va¹ih nogu, èak i nakon napornog dana. Nakon 2-3 tjedna mo¾ete primijetiti razlièite promjene i smanjiti pro¹irene vene. Maksimalni uèinci osigurani su potpunim tretmanom koji se mo¾e ponoviti ako je potrebno. Istra¾ivanja pokazuju da je VARICOBOOSTER sve vi¹e proizvoda odabran u kategoriji proizvoda protiv pro¹irenih vena. Njegova uèinkovitost potvrdila su testovi, a dodatno su pokazali da je to potpuno siguran proizvod.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas VaricoBooster samo po
Kupi sada